המלצת בעלת נכס – ארלוזורוב 198

מכתב הערכה מבעלת נכס שהושכר בטיפולו של ערן פייגין:
המלצה פייגין ארלוזורוב