חברי מועדון ה- mega yes רבעון ראשון שנת 2013

מועדון המגייס רבעון 1 שנת 2013ברי/מקס אושן תל אביב, ממשיכים להתמקד בגיוס סוכנים ולראיה… חברי מועדון המגייס רבעון נוסף !!