חזור ל עסקאות שביצענו

בסמטת נס ציונה נמכרה דירת פרטר

בסמטת נס ציונה נמכרה דירת פרטר הרשומה כמחסן בהיתר בגודל 30 מ"ר, בקומה -1 מתוך 3 ע"י סוכן ממשרדינו שייצג את שני הצדדים בעסקה.