חזור ל עסקאות שביצענו

ברחוב בורלא עסקה מכונס נכסים

ברחוב בורלא בתוכנית למד, בוצעה עסקת קונה לדירת 4 חדרים מול כינוס נכסים.
סוכן ממשרדנו ייצג את הקונה בעסקה.
בורלא 52