חזור ל עסקאות שביצענו

ברחוב בן יהודה במרכז תל אביב, נמכרה דירה

ברחוב בן יהודה במרכז תל אביב, נמכרה דירה בגודל 48 מ"ר הרשומה בהיתר כמחסן ע"י סוכן ממשרדינו.