חזור ל עסקאות שביצענו

ברחוב מצובה בשכונת בית יעקב נמכר מגרש לבניה

מגרש+ בית פרטי נמכר ברח' מצובה בשכונת בית יעקוב ת״א
שטח של 509 מטר בטאבו, מגרש פינתי ושקט, קיימת תב״ע לבניה רוויה של כ- 8 דירות.
על השטח כרגע יש בית פרטי בנוי 116 מטר, 3 חדרים עם חצר גדולה. העסקה בוצעה ע"י סוכן ממשרדינו אשר ייצג את שני הצדדים בעסקה.