חזור ל עסקאות שביצענו

בשכונת התקווה נמכר בניין בשלמות

ברחוב אביאסף נמכר בניין בשלמות ע"י סוכן ממשרדינו.