חזור ל עסקאות שביצענו

בתכנית למד נמכר דופלקס גג

ברחוב בורלא בתכנית למד נמכר דופלקס גג 5 חד', 154 מ"ר + גג 75 מ"ר בקומות 8+9 ע"י 2 סוכנים ממשרדינו ב- 4,750,000 ש"ח.