חזור ל עסקאות שביצענו

דירה ברחוב המשנה בשכונת בבלי הושכרה במספר ימים

ברחוב המשנה בשכונת בבלי, דירה הושכרה במספר ימים ללקוחה מהדרום ע"י סוכן ממשרדנו.
המשנה 13