חזור ל עסקאות שביצענו

הושכר מיני פנטהאוז בתוכנית למד תל אביב!

הושכר מיני פנטהאוז בלמד החדשה בפרויקט בוטיק, 170 מ"ר בנוי+מרפסת 32 מ"ר, חדש מקבלן עם 2 חניות, הושכר ע"י סוכן המשרד שייצג את 2 הצדדים.