חזור ל עסקאות שביצענו

חנות נוספת הושכרה ברחוב שינקין ת"א במהירות הבזק!

ברחוב שינקין בתל אביב הושכרה תוך מספר ימים חנות של 100 מ"ר ע"י סוכן המשרד שייצג את שני הצדדים בעסקה!
שינקין 5