חזור ל עסקאות שביצענו

מספר עסקאות נדל"ן שבוצעו ע"י סוכני משרדינו בחודש 9.17