חזור ל עסקאות שביצענו

עסקאות בתל אביב שבוצעו על ידינו לאחרונה ופורסמו בדה מרקר ביום 18.9.15!

מגוון עסקאות שבוצעו ע"י הסוכנים שלנו!!
דה מרקר