חזור ל עסקאות שביצענו

מספר עסקאות שבוצעו דרך סוכנים במשרדינו ופורסמו בעתונות בחודש 7.18