שיטות החיזוק לתמ"א 38

תמ"א 38 כוללת מגוון פתרונות המקלים על חיזוק המבנים, בהתאם לתנאיו של כל מבנה שבעליו מעוניין לבצע בו חיזוק. בתמ"א מפורטת המעטפת המקסימאלית של זכויות הבנייה כתמריץ לחיזוק, אשר כוללת אפשרויות לתוספת יחידות דיור חדשות והרחבת יחידות דירות קיימות בבניין.

על מבקשי הבקשה לבחור בתוספת שמתאימה לבניין, בהתייחס לכל מאפייניו של המבנה, לאופי סביבתו ועוד.

תוספת בניה מותרת על פי תמ"א 38

חיזוק מבנה ללא תוספות בנייה – על פי התמ"א ניתן לחרוג מקווי הבניין המותרים עפ"י התכנית החלה במקום. פתרון זה מתאים לחלק מהמקרים והוא מוזיל את עלויות החיזוק באמצעות החיסכון בהוצאות הכרוכות בתוספת בנייה למבנה קיים.

הריסת מבנה ובנייתו מחדש – התמ"א מאפשרת להרוס מבנה שנקבע לגביו שנדרש לחזקו ולהקימו מחדש, בתוספת זכויות לפי התמ"א (קישור לתיקון 2).

טיפול בבניינים עם קומה מפולשת (קומת עמודים) – בדרך כלל מבנה בעל קומה מפולשת הינו בעל סיכון גבוה יותר בעת התרחשות רעידת אדמה, בשל העובדה שהוא נשען על עמודים בלבד ולא על קירות מלאים. כדי להאיץ חיזוק בניינים אלו, יזמה המועצה הארצית את שינוי מס' 2 לתמ"א 38 שאושר במרץ 2010. שינוי זה מאפשר תוספת של יחידות דיור הן בקומה המפולשת והן בקומה נוספת, או סגירתה לשימושים אחרים, כגון מרחב מוגן וכו'.

שיפור רמת המיגון של המבנים שנעשה בהם חיזוק – תמ"א 38 מאפשרת לשפר גם את רמת מיגון המבנים, באמצעות תוספת ממ"דים וכו'. כדי להבטיח את הטיפול היעיל בבקשה להיתר, מומלץ להקדים ולפנות למהנדסי פיקוד העורף. זאת מכיוון שלהנחיות פקע"ר, יכולות להיות השלכות מהותיות לבקשה להיתר.