תמ"א 38

האם הבניין שלי צריך חיזוק?

הגורם למרבית האבדות בנפש בזמן רעידת אדמה הוא התמוטטות המבנה בו אנו נמצאים: הבית, מקום העבודה, בית הספר או כל מבנה אחר.

כדי להתכונן לרעידת אדמה, עלינו להבטיח ככל האפשר, שהבית בו אנו גרים עומד בדרישות עדכניות של תקן 413 (תקן ישראלי לעמידות מבנים ברעידות אדמה).

בניינים שנבנו בישראל לפני שנת 1980, לא נבנו לפי תקן עמידות מחמיר בפני רעידות אדמה. לפיכך אנו מניחים, שבניינים כאלו אינם עומדים בדרישות התקן ועל כן עלולים לקרוס בעת רעידת אדמה.

בניינים שנבנו לאחר שנת 1980, נבנו על פי תקן עמידות ברעידות אדמה ועל כן בטוחים הרבה יותר.

בניינים הכוללים בתוכם מרחבים מוגנים (ממ"ד/ממ"ק וכיו"ב) נחשבים בדרך כלל לבעלי עמידות משופרת, מאחר שהמרחבים המוגנים מספקים חוזק נוסף, למבנה כולו.

חשוב כי כל אזרח יוודא כי הבניין שבו הוא גר אכן עמיד בפני רעידות אדמה.
מבנים שאינם עומדים בתקן העמידות ובניינים שנבנו לפני 1980 בפרט – יש לחזק!
הצורך לחזק את הבית בפני רעידות אדמה הוא מעבר לכל שיקול כלכלי והאחריות לחיזוק ביתנו היא בראש ובראשונה שלנו, האזרחים.

מומלץ לשקול את עמידות הבית בזעזועי רעידות אדמה גם לפני רכישת בית ושיפוצו.

כיצד נדע אם הבניין שבו אנו גרים עמיד בפני רעידות אדמה?

 כדאי להתייעץ לצורך כך במהנדס מבנים רשום. אם הבית אינו עומד בדרישות התקן, מומלץ לבחון את האפשרות לחיזוקו על פי "תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה" – תמ"א 38.